0 ريال 0
ارسال پیام

نام:*
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:*
متن پیام: *

*دفتر نشر و پخش :تهران - میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه شعله ور - پلاک22

مسئول دفتر پخش : خانم عبیری
مسئول رسیدگی به سفارشات : خانم عبیری

66907712
-----------------------------------------------------------------------------

*پست الکترونیکی : rasabooks@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------

*دفتر مرکزی انتشارات :

امور مربوط به چاپ کتاب : خانم گنجی

88834844 ، 88834845