0 ريال 0

انتصابات جدید رئیس جدید کتابخانه ملی

 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، طی حکمی از سوی اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مظفر پاسدار شیرازی به& عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی منصوب شد.

متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی» منصوب می شوید .
انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و بهره گیری از ظرفیت& های موجود و با همکاری و همراهی معاونین، مدیران، مشاوران و کارکنان محترم سازمان، در انجام وظایف محوله مؤید باشید.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جناب عالی را آرزومندم.
 
همچنین در حکم دیگری از سوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صالح زمانی به عنوان مشاور در امور بین& الملل منصوب شد.
متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور در امور بین الملل» منصوب می شوید .
انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و بهره گیری از ظرفیت& های موجود و با همکاری و همراهی معاونین،مدیران، مشاوران و کارکنان محترم سازمان، در انجام وظایف محوله مؤید باشید .
از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جناب عالی را آرزومندم.